วิชา ภาษาไทย (รหัส 01 ) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่6
เรื่องO-Net จำนวน 20 ข้อ
โดย อ.สุณีย์ โรงเรียน รัษฏา
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
ข้อใดเป็นเจตนาของผู้เขียน
   เชิญชวน
   บอกกล่าว
   ชี้แจง
   ตักเตือน

ข้อที่ 2)
ข้อความข้างต้นไม่ใช้กลวิธีการนำเสนอตามข้อใด
   กระตุ้นให้เกิดการสำนึก
   ชี้ให้เห็นทั้งด้านดีและด้านเสีย
   แสดงให้ประจักษ์ถึงการมีส่วนร่วม
   แสดงเหตุผลที่หนักแน่นน่าเชื่อถือ

ข้อที่ 3)
ถ้าต้องการเขียนเรียงความเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่งหนึ่ง เนื้อหาในข้อใดจำเป็นน้อยที่สุด
   มัคคุเทศก์
   พาหนะและเส้นทางคมนาคม
   ที่ตั้งและสภาพภูมิอากาศ
   สิ่งที่น่าสนใจและประโยชน์

ข้อที่ 4)
ข้อใดมีการแสดงเหตุผล
   บ้านเมืองสะอาด ประชาชาติปลอดโรค
   เติมน้ำมันทีไร ข้อไปได้หน่อยเดียว
   ภูมิปัญญาไทย ขอจงร่วมใจส่งเสริม
   รักชาติศาสน์กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของคนไทย

ข้อที่ 5)
การพูดในข้อใดมีน้ำเสียงต่างกับข้ออื่น
   หยุดทีเถอะ ฉันจะนอน
   หยุดทีเถอะ เธอเหนื่อยมากแล้ววันนี้
   หยุดทีเถอะ แล้วอย่าหาว่าไม่เตือนนะ
   หยุดทีเถอะ พูดเรื่องอื่นบ้างได้ไหม

ข้อที่ 6)
ข้อใดเป็นการใช้ภาษาที่แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคม
   อาหารจานใหญ่
   อาหารจานด่วน
   อาหารจานพิเศษ
   อาหารจานเด็ด

ข้อที่ 7)
ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบ5เสียง
   เจ้าคุมแค้นแสนโกรธพิโรธพี่
   แด่เดือนยี่จนย่างเข้าเดือนสาม
   จนพระหน่อสุริยะวงศ์ทรงพระนาม
   จากอารามแรมร้างทางกันดาว

ข้อที่ 8)
ข้อใดไม่มีสระประสม
   ใครดูถูกผู้ชำนาญในการช่าง
   ความคิดขวางเฉไฉไม่เข้าเรื่อง
   เหมือนคนป่าคนไพรไม่รุ่งเรือง
   จะพูดด้วยนั้นก็เปลืองซึ่งวาจา

ข้อที่ 9)
ทุกพยางค์ในข้อใดเป็นคำเป็น
   พระเสด็จโดยแดนชล
   ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย
   เรือชัยไวว่องวิ่ง
   รวดเร็วจริงยิ่งอย่างถม

ข้อที่ 10)
ข้อใดเขียนคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องทุกคำ
   เปอร์เซ็น พลาสติค คลินิก
   ซอส เต็นท์ เบนซิน
   กร๊าฟ ช้อค สปริง
   สวิตช์ เชิ้ต ดีเปรสชั่น

ข้อที่ 11)
ข้อใดใช้ไม้ยมกเขียนแทนคำที่ซ้ำกันได้
   เขาขายที่ที่ระยองไปแล้ว
   รถเมืองเลยเลยเลยไปเลย
   รีบเก็บของให้หมดหมดนะ
   เรื่องที่บนบนศาลเจ้าพ่อนั้นคือเรื่องเงินหาย

ข้อที่ 12)
ข้อใดไม่มีคำภาษาไทยแทนคำภาษาต่างประเทศ
   วัยรุ่นส่วนใหญ่ชอบร้องเพลงฮิตติดอันดับ
   รัฐบาลมีโปรเจ็กต์พัฒนาชนบทมากมาย
   พ่อค้ารับออร์เดอร์สั่งสินค้าจากอเมริกา
   ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตมีความสำคัญอย่างยิ่ง

ข้อที่ 13)
ข้อใดไม่มีคำซ้อน
   กินข้าวเสร็จแล้วต้องช่วยกันเก็บถ้วยชามให้เรียบร้อย
   ประชาชนกำลังยื้อแย่งกันซื้อเสื้อเหลืองที่เมืองทองธานี
   เด็กวัยรุ่นทุกวันนี้ชอบกินเหล้าเมายาประพฤติตนแหลกเหลว
   รัฐบาลยอมให้ราคาน้ำมันลอยตัวได้จึงทำให้น้ำมันมีราคาแพง

ข้อที่ 14)
คำประสมทุกคำในข้อใดมีโครงสร้างเหมือนคำว่า เครื่องซักผ้า
   ผ้าขาวม้า หม้อหุงข้าว
   แปรงสีฟัน ตู้กับข้าว
   รถไถนา น้ำพริกเผา
   ยาหยอดตา ไม้จิ้มฟัน

ข้อที่ 15)
ข้อใดเป็นคำสมาสที่มีสนธิทุกคำ
   โลกาภิวัตน์ เอกภพ ศานติสุข
   สิงหาสน์ วชิราวุธ นิลุบล
   ฉัพพรรณรังสี อิทธิฤทธิ์ ปริศนา
   มโหฬาร เจตนารมณ์ เบญจเพส

ข้อที่ 16)
ข้อใดเป็นประโยคสมบูรณ์
   การแต่งกายตามสมัยหรือตามแฟชั่นของวัยรุ่น
   มีข่าวโรคไข้หวัดนกระบาดในหลายจังหวัดของไทย
   บุคลิกภาพหรือชื่อเสียงของผู้พูดและการยอมรับจากผู้ฟัง
   ความเชื่อสิ่งศักดิ์ ปาฏิหาริยฺ์ ตลอดจนเรื่องไสยศาสตร์

ข้อที่ 17)
ข้อใดใช้ภาษาได้กระชับ
   ผู้ร้ายถูกฆ่าตายที่หน้าตลาดเมื่อคืนวานนี้
   ขอเชิญทุกท่านได้โปรดกรุณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วย
   ในการพัฒนาชาติรัฐบาลควรส่งเสริมการศึกษาเป็นประการแรก
   อนุชนคนรุ่นหลังควรรักษาศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป

ข้อที่ 18)
ข้อใดใช้ภาษาระดับทางการ
   วิถีชีวิตไทยริมสองฝั่งน้ำกลับมาคึกคักอีกครั้ง
   เมื่อกระบวนเห่เรือพระราชพิธีในแม่น้ำเจ้าพระยาปิดฉากลง
   ถนนการลงทุนทุกสายต่างเร่งปัดฝุ่นเศรษฐกิจฟื้นจุดขาย
   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ข้อที่ 19)
ข้อใดแสดงเวลาต่างกับข้ออื่น
   พื้นนภางค์เผือดดาว แสงเงินขาวจับฟ้า
   ดาวเดือนก็เลื่อนลับ แสงทองพยับโพยมหน
   พอพระสุริยงเธอเยื้องรถบทจร ทิพากรยอแสงคลาไคล
   แสงทองระรองรุ่ง รวิปรุงชโลมสรรพ์

ข้อที่ 20)
คำซ้ำในข้อใดไม่สามารถใช้เป็นคำเดี่ยวได้
   กับข้าวพื้นๆใครก็ทำได้
   แท็กซี่คันไหนๆก็ไม่รับฉันสักคัน
   หาซื้อเมล็ดพันธุ์ดีๆมาเพาะปลูก
   จุดตะเกียงกระป๋องเล็กๆท่องหนังสือ